Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa koná celosvetovo, prebiehal tento rok od 18. do 25. januára 2017. Bol zameraný predovšetkým na 500. výročie Reformácie a jeho motto inšpirované Písmom znelo „Kristova láska nás pobáda k zmiereniu“ (porov. 2 Kor 5,14). V Liptovskom Mikuláši sme Týždeň modlitieb ukončili 25.1. o 17 hod. Ekumenickými službami Božími v kostole vo Vrbici. Evanjelickú cirkev zastupovali brat farár Marián Bochnička a sestra farárka Lydka Kordošová, z katolíckej cirkvi sme medzi sebou privítali pána farára Jozefa Tomagu, kazateľ Michal Jílek zastupoval Bratskú jednotu baptistov.

Slová príhovoru podčiarkli skutočnosť, že až po 500 rokoch, po veľkej cirkevnej Reformácii, sa môžeme a dokážeme všetci zísť v jednom chráme a spoločne sa modliť k Pánu Bohu. Skrze modlitby sme zjednotení v láske Ježiša Krista, a hoci naše cirkvi sú stále rozdelené do viacerých prúdov, spája nás hlad a smäd po pokoji a spoločenstve lásky medzi nami a s Pánom.

V modlitbách sme prosili za naše cirkvi, za pokoj a pravdu v nich, za očistenie našej viery, aby sme boli pripravení ohlasovať evanjelium. Modlili sme sa za odbúranie našich slabostí, za premenu našich sŕdc, aby sme sa zasadzovali za spravodlivosť v našej krajine, aby sme vytvárali v našich rodinách pokoj a vnášali do nich lásku.

Modlitba však máva aj iné formy ako len hovorené slovo. Práve hudba dokáže svojím výrazom v nás prehĺbiť vyjadrené prosby, vyznania, túžby, vďaky. Tentokrát sa o hudobný sprievod a spev opäť raz výnimočne postarali naši mládežníci. Zazneli známe spevníkové a tiež obľúbené mládežnícke piesne. Navonok veľká snaha o vytvorenie jednoty v tónoch nástrojov a speve, vo vnútri jednota viery spájajúca v jeden spoločný cieľ.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov síce oficiálne skončil, ale my sa neprestávajme snažiť a modliť za spoločné Božie kráľovstvo. Pripomínajme si prevratné dejinné udalosti, zveľaďujme ich prínos a stále dúfajme v pokoj v našich cirkvách.

VM