11. nedeľa po Sv. Trojici – 11.8.2013 – video

Kazateľ – Mgr. Marian Bochnička, zborový farár