Kostol otvorený pre širokú verejnosť

Už minulý rok mali možnosť domáci obyvatelia aj návštevníci nášho mesta navštíviť a prezrieť si náš chrám počas letných pracovno-dovolenkových dní. Naša sestra Veronika ich vždy milo privítala a vysvetlila všetko potrebné.

Hneď po lete nás ale oslovilo Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš s ponukou posunúť túto službu ešte ďalej. Plánom bolo zaradenie kostola medzi 3 najvýznamnejšie sakrálne pamiatky mesta a prezentovať jeho obsah aj pomocou brožúrok a mobilnej aplikácie a to hneď v troch jazykoch – v slovenčine, poľštine a angličtine. Ponukou sme boli nadšení, lebo ešte viac ľudí by tak malo šancu nielen navštíviť kostol, ale tiež sa v ňom zastaviť a zamyslieť sa nad evanjeliom, ktoré sa v jeho útrobách hlása už po stáročia. „Hodenú rukavicu“ sme prijali a spoločne sa pustili do práce, ktorá vyvrcholila v týchto dňoch.

V nedeľu 17.6.2018 počas služieb Božích sme tak po ôsmich mesiacoch príprav mohli kostol slávnostne sprístupniť pre všetkých ľudí dobrej vôle. Po tematicky ladenej kázni brata farára Mariána Bochničku nasledovali príhovory predstaviteľov zapojených inštitúcií. Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč vo svojom príhovore  vyzdvihol význam tohto miesta ako duchovného domova mnohých osobností, ktoré výrazne prispeli k rozvoju nášho mesta.  Jaroslav Hric, riaditeľ múzea Janka Kráľa, nadviazal na nedávno otvorený vstup do Tatrína, ktorý sme spoločne zveľadili a pozval prítomných na prehliadku vzácnych bohoslužobných predmetov a textílií kostola, ktorej múzeum vytvorilo miesto v expozícií Tatrín. Do tretice sa prihovorila aj riaditeľka Informačného centra mesta  Jana Piatková, ktorá bližšie predstavila spôsoby propagácie kostola v rámci činnosti informačného centra (kostol je propagovaný cez materiály SAKRÁLNE PAMIATKY a 12 NAJ HISTORICKÉJO CENTRA a tiež je súčasťou historickej exkurzie po meste s názvom MIĽNIKY MIKULÁŠKEJ HISTÓRIE). Časť príhovorov uzavrela krásnou básňou „Pozvanie“ od Jána Dušana Babku rovnako krásnym prednesom naša teta Hanka (Anna Králová).

Druhá časť slávnostného sprístupnenia kostola -prvá oficiálna prehliadka kostola, sa uskutočnila  hneď po službách Božích.  Naša zborová archivárka Daniela Fiačanová nás, za asistencie zvukových nahrávok mobilnej aplikácie, slovne previedla jednotlivými časťami kostola. Význam jednotlivých súčastí nášho oltára, rozsah rekonštrukcie kostola po ničivom mestskom požiari, či to, kto nám daroval krstiteľnicu, a ktorí významní ľudia boli z nej pokrstení. To boli len niektoré z bodov zastavenia.  Na záver brat farár poďakoval tete Danke (Daniele Fiačanovej),  bratovi Jánovi Blcháčovi ml., sestre Janke Profantovej, ml. za dlhodobú prácu na  príprave otvorenia kostola a Veronike Motýľovej za ochotu a službu vítať ľudí v našom kostole aj počas tohto leta. Zároveň využil možnosť pozvať ľudí aj do zákulisia kostola, čo všetci prítomní vďačne prijali.

Bonusom bolo občerstvenie v podaní rodinky Mikulášovcov, ktoré čakalo na všetkých účastníkov tejto špeciálnej udalosti.

Ak ste sprístupnenie kostola premeškali, nevadí. Všetci záujemcovia si budú môcť kostol spolu s expozíciou Tatrín prezrieť celé leto, a to od 15.6. do 14.9.2018, vždy v pondelok až piatok v čase 10:00-12:00 a 13:00-17:00. Vstupné je dobrovoľné.

Viac informácií nájdete na: http://www.mikulas.sk/navstevnik/sakralne-pamiatky/evanjelicky-kostol/.

Poďakovanie

Ďakujeme mestu Liptovský Mikuláš a Informačnému centru mesta Liptovský Mikuláš za veľký vklad v podobe prezentovania kostola v kvalitnom samostatnom informačnom letáku, v mobilnej aplikácií mesta a tiež v podobe propagácie sprístupnenia kostola.

Veľké ďakujeme patrí tiež Múzeu Janka Kráľa, ktoré nám poskytlo priestory na výstavu už spomínaných bohoslužobných rúch a predmetov a s ktorým úzko spolupracujeme pri zveľaďovaní  námestia pred kostolom ako vstupnej brány do histórie nášho zboru, mesta a krajiny.

RV