16. nedeľa po Svätej Trojici 5.10.2014 – video

Kazateľ: Mgr. Marián Bochnička, kázeň k pamiatke posvätenia chrámu (posvätenie 2.10.1785)