17. nedeľa po sv. Trojici 22.09.2013 – video

Kazateľ: Mgr. Vladimír Ferenčík