18. nedeľa po sv. Trojici 29.09.2013 – video

Kazateľ: Mgr. Ľubomír Kordoš