24. nedeľa po sv. Trojici 10.11.2013 – video


Kazateľ: Mgr. Marian Bochnička, zborový farár