25. nedeľa po sv. Trojici obete nehôd 17.11.2013

Príhovory: Mjr. Mgr. Ján Paciga, policajný duchovný, Okresného riaditeľstva PZ LM;
pplk. Ing. Jaroslav Kapusniak (riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline)

Kazateľ: Mgr. Marian Bochnička, zborový farár