3. adventný koncert – LAETO ANIMO

Na 3. adventnú nedeľu sa aj tento rok u nás v spolupráci s mestom konal predvianočný koncert. Tentokrát sme to poňali pokojnejšie a oslovili sme komorný ženský zbor LAETO ANIMO, ktorý nás sprevádza mnohými spoločenskými akciami. Volávame ho často, ale nikdy sa u nás neprezentoval veľkým adventným koncertom. Jeho členkami z veľkej väčšiny nie sú profesionálky, ale ženy, ktoré spievať vedia a robia to s úprimnou radosťou popri všetkých svojich ďalších povinnostiach. A to bolo vidieť. Začali naozaj pokojnými evanjelickými adventnými piesňami, no pod vedením dirigenta Ivana Mráza a za postupného zapájania flauty (Lucia Bencúrová) a organu (Andrea Gärtnerová) to vygradovalo do mohutného výsledku. Zazneli piesne ako Rosu dajte nebesá, Benedictus, Za ruku veď ma Pane či Pripravte cestu Pánovi.
Literárnymi vstupmi prispela Zuzana Klotákova a brat farár Marián Bochnička hneď na úvod prečítal proroctvo o Kristovi, čím navodil samotnú tému koncertu „očakávanie“.
Na záver sa brat farár spolu s primátorom mesta Jánom Blcháčom všetkým poďakovali a popriali im pokojné a požehnané sviatky.