3. nedeľa po Zjavení 26.01.2014 – video

 

Kazateľ: Mgr. Vladimír Ferenčík