4. nedeľa po Sv. Trojici – 23.6.2013 – video

Kazateľ – Mgr. Marian Bochnička, zborový farár