500. výročie reformácie – Slávnostné služby Božie

Z Božej milosti sme dostali tú výsadu, že sme sa dožili 500. výročia od počiatku reformácie kresťanskej cirkvi. 500. výročia odo dňa, kedy Dr. Martin Luther pribil na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 téz voči odpustkom. Výnimočné jubileum nás nenechalo chladnými a celoročné podujatia sme zavŕšili 31. októbra Slávnostnými službami Božími o 17:00 v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši.

S hlbokou pokoru sme si pripomenuli udalosti obnovujúce cirkev, hľadali sme reformačné myšlienky: Sola fie, Sola scriptura, Sola Christi (Jedine viera, Jedine Písmo, Jedine Kristus).

Kázňou slova Božieho poslúžili všetci traja farári z nášho Liptovskomikulášskeho cirkevného zboru. Sestra farárka L. Kordošová a bratia farári M. Bochnička a V. Ferečník si ako základ kázne vybrali biblický text: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Jn 3,16. Známy verš, ktorý je základom našej viery a ktorý by sme všetci mali nosiť vo svojom srdci.

Starší zmiešaný spevokol rozozvučal Boží chrám štvorhlasným spevom piesne Svojmu Bohu. Pastiersky list od bratov biskupov Slavomíra Sabola (východný dištrikt), Milana Krivdu (západný dištrikt) a brata generálneho biskupa Miloša Klátika prečítal brat farár V. Ferenčík.

V priebehu služieb Božích bola odhalená pamätná tabuľa k 500. výročiu reformácie umiestnená v kostole ako ďalší významný medzník histórie. S vďačnosťou ju venoval cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš.

Nezabúdajme na významné udalosti, ktoré mali zásadný vplyv na kresťanskú cirkev a pripomínajme si ich prínos aj dnes. Nepatria len do histórie, ale ich odkaz by nás mal sprevádzať každým dňom, aby cirkev naďalej stála na pevnom základe Božej milosti a jej svetlom bolo čisté evanjelium Ježiša Krista.

Záznam: https://www.ecavlm.sk/sluzby-bozie-31-10-2017-500-rokov-reformacie/

NAŠE SPOLOČENSTVO SA AJ OFICIÁLNE ROZRÁSTLO

V deň 500. výročia reformácie sa u nás okrem spoločných slávnostných služieb Božích konala ešte jedna vzácna slávnosť. Jedna z našich mladých aktívnych žien, Veronika, oficiálne vstúpila do evanjelickej cirkvi. Oficiálne sa priznala nielen k reformačným myšlienkam, nášmu spoločenstvu, ale najmä ku Ježišovi Kristovi ako k jej záchrancovi a jedinému mostu k Pánu Bohu. Náš zbor a cirkev sa tak riadne stali jej duchovným domovom. Celý akt, ktorý nasledoval hneď po bohoslužbách, liturgicky viedol brat farár Vladimír Ferenčík a svedkami udalosti boli všetci farári i ľudia naprieč generáciami a službami v našom zbore. Veľmi vzácny čas so vzácnymi ľuďmi. Veronike prajeme veľa Božej lásky, radosti a vytrvalosti. Nech beží v ústrety Kristovi deň čo deň.

ECAVLM

Fotogaléria:

RV