8. nedeľa po Sv. Trojici – 21.7.2013 – video

Kazateľ – Mgr. Vladimír Ferenčík, zborový farár