9KORYTOS

9KORYTOS

Od 28.3. do 6.4.2015 sme mali možnosť zhliadnuť dočasnú inštaláciu pred Liptovskou galériou P. M. Bohúňa, ktorá skúmala hranice medzi prírodou a kultúrou, múzeom a kostolom. Pokým americký umelec Craig Goodworth znovuobjavil slovenskú tradíciu  poľovníctva, našiel v lese formu korýt, používaných  na kŕmenie divých zvierat (krmelce). Z guľatiny zhromaždenej v zaviatych  oblastiach Tatier si doniesol túto formu do mestského prostredia pre ľudské zvieratá. Používajúc  žľab ako metaforu, jeho umelecké diela vyvolávajú otázky o tom, čo udržuje prírodu a čo udržuje kultúru. Pozýva  divákov aby premýšľali, ako sa ľudia zhromažďujú a čo robíme, ako druh, pre potrebné udržanie nášho  zdravia  a celistvosti?

Craig  Goodworth (1977,  USA)gootworth

je umelec, ktorý sa vyjadruje pomocou sochy, kresby, inštalácie a poézie. Jeho  interdisciplinárny postup spočíva na hranici medzi teológiou a poetikou. Témy, ktorým venuje pozornosť vo svojej tvorbe sú tela, miesto, zvieratá, rituál a archetypy. Goodworth absolvoval magisterský stupeň vzdelania v odbore trvalo udržateľného rozvoja a vo výtvarnom umení. Získal štipendiá v umení a písaní, rovnako pôsobil ako umelec v usadlosti v rôznych súvislostiach. Páve teraz robí výskum v súvislosti Fulbright Grantom na projekte  adresovanom predkom a územiu Slovenskej republiky.

korytos1