Adventné modlitby

„V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať.“ (Kol 4, 2 – 4)

 

V tretiu adventnú sobotu bola pre všetkých jedinečná možnosť uniknúť z bežného kolotoča povinností a nájsť tiché miesto plné modlitieb a Božej prítomnosti. Na starej fare sa počas dňa zišlo niekoľko tých, ktorí to ticho potrebovali, hľadali. Ticho, ktoré volalo a pozývalo. Zavŕšením dňa bol nádherný čas v prítmí kostola. S jemným organovým sprievodom sa kostolom niesli spevy z Taizé – francúzskeho ekumenického spoločenstva. Spevy sú hudobne jednoduché a krásne vyznejú, aj keď sa len zopár ľudí zíde na modlitbu. V závere zaznelo niekoľko chválových piesní v mládežníckej úprave.

RV