Adventný koncert

Adventný koncert u nás spolu s mestom Liptovský Mikuláš organizujeme už niekoľko rokov. Tentokrát sme sa však rozhodli priniesť širokej verejnosti nielen kvalitný kultúrny zážitok, ale aj teplo evanjelia – tej skvelej správy pre nás všetkých.

Bolo nám cťou hostiť spevácky zbor dirigentov CON MOTO SLOVAKIA, ktorý v kostole v nedeľu 11.12.2016 vytvoril skutočne špeciálnu atmosféru. Prišli ako včielky z celého Slovenska a tiež z Opavy, Užhorodu a Talianska, aby nám priniesli nošu sladkého spevu. Piesne ako Ó príď, ó príď Emanuel, Ešet chajil alebo I am gonna sing skutočne menili  kostol na „úľ“, kde sa Pán Boh mohol dotýkať ľudských sŕdc. Piesne boli k tomu prerývané proroctvami o Kristovom príchode a tiež jedným príbehom s betlehemským pozadím. Pozdravil nás aj pán primátor Ing. Ján Blcháč, PhD. a ofera (451,30 eur) z koncertu išla opäť na podporu služby pre tých, ktorí to v zime najviac potrebujú, pre službu bezdomovcom.

Fotolagéria: http://www.ecavlm.sk/adventny-koncert/

RV