Adventný koncert – Miriam Kaiser & Band

V podvečer druhej adventnej nedele sa v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši konal tretí adventný koncert, na ktorom vystúpila huslistka a speváčka Miriam Kaiser so skupinou, ktorú tvoria druhé husle, viola, violončelo, klavír a harfa. Pán primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. v príhovornom slove vyzdvihol skutočnosť, že adventné koncerty sa v našom meste konajú už desiaty rok.

Hudobné zoskupenie Mirian Kaiser & Band spája dva rozdielne svety hudby a obrazu, ktoré zjednocuje láska k Slovensku, k prírode a k Pánu Bohu. Tvorba Miriam Kaiser, vychádzajúca z klasickej, populárnej, ale aj elektronickej hudby, je tak výrazne inšpirovaná slovenskou melodikou, ktorá je zaodetá moderným spracovaním.
Odznelo 12 skladieb z albumov „Deň dňu“, „Color sounds“ a tiež z pripravovaného albumu zhudobnených biblických kapitol. Vmiešala do toho aj trochu ľudovej tvorivosti (Daj Boh šťastia tejto zemi) a európskej tradície, keď začala starým, ale hlbokým nápevom „Ó príď, ó príď, Imanuel“.
Koncert bol doplnený biblickým príbehom, ktorý prečítal brat farár Marián Bochnička.
Kapela je spojením hudobných profesionálov, ktorí sa venujú od hudobného doprovodu slovenskej opery až po učiteľstvo. Tomáš Kaiser, manžel Miriam, ktorý je tiež členom kapely, sa okrem hudby venuje aj husliarstvu, teda produkovaniu a oprave huslí.
RV