Práve prezeráte author

Marek Papay

Služby Božie 17.12.2023

Kázeň: 23:20 min. Matúš 11:2-6 Oznamy: 42:08 Vystúpenie detí MŠ Magdalénka: 47:30 Piesne: 18,10,25,A8,26