Biela sobota

IMG_4290Už po tretíkrát sme mali možnosť stráviť Bielu sobotu v stíšení a spoločných modlitbách. Na Starej fare od 8:00 do 18:00 prebiehali modlitby v tematických blokoch. Na úvod bloku sa vždy predstavila téma, často sa pridalo osobné svedectvo a nasledovala diskusia s modlitbami. Tak sme sa spolu modlili za chorých a blúdiacich, za rodiny, svet, národ, zbor a tiež za odhodlanie plniť naše poslanie.
Potom nasledovalo ticho v kostole s príznačnými čítanými textami a zakončili sme to spoločnými chválami. Ľudia priebežne prichádzali a odchádzali podľa toho, na aký blok prišli a pre organizátorov bolo povzbudením, že sa počas celého dňa modlitieb prestriedalo zhruba 70 ľudí všetkých generácií. Práve vzájomné zdieľanie a modlitby sú tým, čo Pán Boh dáva za základ zdravého života zboru a preto v takto ladených stretnutiach chce náš zbor pokračovať.

RV