Celodenné modlitby na Bielu sobotu

Už po tretíkrát sa na Bielu sobotu konali v priestoroch starej fary a kostola celodenné modlitby. V dňoch najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej Noci, boli jedinečným priestorom pre stíšenie, čítanie z Písma, vyučovanie, osobný rast a, samozrejme, modlitby. Domáce pohodlie sobotného rána skvele vynahradila útulná atmosféra tvorená posedením v kruhu s vôňou čaju či kávičky a s radosťou v tvári každého prítomného.

Od 8:00 do 18:00 sme sa preniesli cez rozmanité témy, ktoré sa deň čo deň bytostne týkajú všetkých nás. Svojou prítomnosťou a slovom nás obohatili aj obaja bratia farári a sestra farárka s manželom, ktorí si aj tentokrát našli čas a prišli medzi nás, za čo sme im veľmi vďační. Zastúpenie troch generácií prinieslo úžasné povzbudenie a nahliadnutie do sveta druhých z ich pohľadu, cez ich skúsenosti, ich očami. Vypočuli sme si hlboké myšlienky a silné príbehy, ktoré sú veľkým svedectvom, že Pán Boh a viera v Neho uzdravuje v každý čas.

V podvečer modlitebnej soboty zazneli v tichu a prítmí hlavného kostola meditačné piesne Taizé striedané modlitbami. Jemné tóny organu a rozliehajúci sa pokoj všade navôkol umocňovali Božiu prítomnosť, lásku a milosť, privádzali k pokore a vďake, očistili a nasýtili do ďalších dní. Zavŕšením Bielej soboty boli mládežnícke chvály. Starou farou tak zazneli piesne plné radosti s doprovodom gitary, kláves a kachóna.

Buďme teda dobrými učeníkmi, buďme svetlom v našich rodinách, aby Boh konal cez nás a my sme boli sprostredkovateľmi Jeho lásky.

Témy:

  • zdravie
  • cirkev
  • spoločné jedenie
  • kresťan v spoločnosti
  • požehnanie v rodine

Video – požehnanie v rodine: https://www.youtube.com/watch?v=z5gKRPu4KQ0

RV