Deň rodiny 2017

Tretia júnová nedeľa je jednou z najvýznamnejších nedieľ. Je sviatkom mužov, ktorí majú v našich životoch jedinečný a nenahraditeľný význam – našich otcov. Rodina ako dar a požehnanie od Pána Boha je hodná  úcty a patričnej pozornosti, a tak sme sa v našom zbore opäť rozhodli osláviť Deň otcov a 18.6.2017 sme usporiadali stretnutie rodín, detí a priateľov pod názvom Deň rodiny.

 

Na začiatku ranných Bohoslužieb potešili srdcia svojich rodičov tí najmenší. Veršovanými básničkami vyjadrili svoju i rodičovskú lásku, poďakovali za starostlivosť, čím vyčarili úsmev aj na tvárach mnohých starých rodičov. V modlitbách sme vrúcne ďakovali za naše rodiny a vyprosovali pre nich od Pána Boha zdravie, lásku a požehnanie.

Poobede sa rodiny s deťmi stretli na farskej záhrade, kde bol pre nich pripravený zážitkový program. Zahrali sme si zoznamovaciu hru, po ktorej sa zúčastnení rozdelili do tímov, s ktorými prešli zaujímavé stanovištia – letné bylinky s ochutnávkou čajov, spoznávanie chrobáčikov a tiež výroba mliečnych produktov z kozieho mlieka. Pre malých aj veľkých bolo najzaujímavejšie, pochopiteľne, mladé kozliatko. Zavŕšením bola veľká hra – Hľadanie pokladu. Súťažné tímy sa horlivo rozbehli po galerijnej záhrade a čím bolo pátranie pomocou indícií náročnejšie, tým bola víťazná odmena sladšia. Opekačka a posedenie pri spoločnom stole boli skvelým oddychom a priestorom pre rozhovory.

Galéria fotiek:

RV