Deň zborovej diakonie 2015, kázeň a prednášky

Kázeň: Mgr. Marian Bochnička, predsedajúci farár

Deň zborovej diakonie 2015 – prednáška č.1


Deň zborovej diakonie 2015 – prednáška č.2