Deň zborovej diakonie

Raz ročne  si slávnostne pripomíname službu diakonie. Služba funguje v našom cirkevnom zbore v prospech vekovo vyzretejších bratov a sestier zboru na území mesta aj priľahlých častí, ktorí  o túto službu požiadajú a potrebujú ju kvôli podlomenému zdravotnému stavu či kvôli osamelosti. Služba je návštevná, zabezpečujú ju od r. 1999 vyškolené  opatrovateľky na profesionálnej  báze.  V minulom storočí sa začalo s diakoniou od r 1922 a od r. 1932 sa Lipt. Mikuláš stal centrom slovenskej evanjelickej Diakonie. Tu vyškolené diakonisy odchádzali konať službu lásky do sirotincov, starobincov, nemocníc, materských škôlok a pod. po celom Slovensku. V r. 1956 museli diakonisy vyzliecť svoje rúcha a  Slovenská ev. diakonia kvôli nevôli socialistického režimu zanikla. Náš zbor si v deň diakonie chodíme na vrbický cintorín spomenúť na bývalé diakonisy, ktoré zasvätili život, resp. časť života diakonii. Aj po službách Božích 26.11.2017, vyzdvihujúcich službu diakonie, sme boli položiť kytice na hroby diakonís. Pani doktorka Antolová, vedúca súčasnej mikulášskej diakonie, nám pri hrobe tej – ktorej zosnulej sestry diakonisy povedala podrobnosti zo života sestier diakonís. Nechýbala spoločná modlitba, pár slov brata farára Bochničku a spev zo spevníka.