Duchovné verše a piesne (Rázus, Rúfus) 2013

Program k príležitosti spomienky na Martina Rázusa a Milana Rúfusa v Závažnej Porube.