Ekumenické bohoslužby pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

Sedemnásty november rezonuje v mysli každého uvedomelého občana a tí skôr narodení ho majú živo v spomienkach. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v nedeľu 17. 11. 2019 sme spolu s bratmi katolíkmi, s bratmi a sestrami z Bratskej jednoty baptistov organizovali Ekumenické Bohoslužby v kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši. Našou najdôležitejšou snahou bolo, aby sme sa všetci ľudia dobrej vôle spojili a poďakovali za dar slobody, naučili sa vzájomnej tolerancii a rešpektovaní druhého človeka. Ak sa nám podarilo spojiť cirkvi, naším veľkým vnútorným želaním je, aby sa na Slovensku spojili aj všetky demokratické sily, ktoré budú pracovať pre národ, pre krajinu a pre ľudí, ktorí ich múdrosť a vedenie tak veľmi potrebujú. Svojou spoluprácou vždy robíme hrádzu voči extrémizmu, voči veľmi nebezpečným politickým názorom, ktoré si nevážia rasy, národy, menšiny.

Dar slobody sme nedostali preto, aby sme sa vyvyšovali jeden nad druhého, ale dar slobody je veľkým záväzok pre každého z nás, aby sme dopriali slobodu svetonázoru, slobodu videnia sveta každému človeku. Sme radi, že sa nám to podarilo a že naozaj prišlo veľké množstvo ľudí, že aj naša snaha a úsilie či už bratov kazateľov ale aj spevákov, ktorí nádherne nacvičili celý program, nevyšla na zmar. Ďakujeme, že sme v tom chráme sedeli ako bratia a sestry, nie ako evanjelici, nie ako katolíci, nie ako baptisti, nie ako koaliční a opoziční. Boh spája ľudí dobrej vôle.

V neposlednom rade patrí veľká vďaka všetkým bratom a sestrám z evanjelickej a katolíckej cirkvi a z Bratskej jednoty baptistov, ktorí vytvorili veľmi sympatický spevokol a už týždne pred samotným výročím sa stretávali raz u jedných raz u druhých a nacvičili piesne židovské, piesne katolícke a evanjelické a tiež spevy Taizé. Vďaka za Slovo Božie, príhovory a modlitby patrí bratovi dekanovi S. Culkovi, bratovi katolíckemu farárovi z Okoličného J. Tomagovi, tiež bratom kaplánom, bratom farárom M. Bochničkovi a V. Ferenčíkovi a sestre farárke L. Kordošovej z evanjelickej cirkvi a bratovi R. Pálenčíkovi z Bratskej jednoty baptistov v Liptovskom Mikuláši.

Mgr. Marián Bochnička, predsedajúci zborový farár