Ekumenické bohoslužby slova a spevu

Tohtoročný pôst priniesol myšlienku vytvorenia ekumenického spevokolu, ktorého cieľom by boli ekumenické bohoslužby vo veľkonočnom období. Počas celého pôstu sa na pastoračnom centre  „Domček“ v areáli Bethánie stretávali členovia nášho ev. cirkevného zboru, členovia Bratskej jednoty baptistov a bratia rím.-katolíckej cirkvi. S radosťou na tvárach ale i pokoru v srdci nacvičili viacero spevov Taizé (pozn.: spevy Taizé pochádzajú z jediného protestantského kláštora vo francúzskej dedinke Taizé). Prvé vystúpenie spevokolu sa konalo na Smrtnú nedeľu o 18:00 v gotickom rím.-katolíckom kostole v Okoličnom. Pásmo piesní bolo doplnené o príhovory bratov farárov Mariána Bochničku a Jozefa Tomagu (rím.-kat.), čítané či spievané prosby a modlitby.

Druhýkrát zavítal spevokol do nášho ev. kostola v LM. Rady doprovodných hudobníkov sa trochu rozšírili, a tak okrem klávesov a gitary sa kostolom rozozvučali aj dvoje huslí, čo posunulo hudobných zážitok opäť o kúsok ďalej. Poobedie Veľkonočnej nedele tak mohlo prítomným, ktorých prišlo do chrámu nie málo, priniesť o niečo inšie či silnejšie prežívanie slávnostného vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista.

Veľké poďakovanie patrí všetkým účastným – od myšlienky, cez všetkých spevom a hudbou obdarovaných, až po samotnú realizáciu. Každému srdcu, ktoré sa pridalo k piesňam Taizé.

(Na tejto webovej stránke sa môžete o komunite Taizé dočítať viac a tiež si stiahnuť a vypočuť nahrávky jednotlivých piesní: http://taize.fr/sk_article10332.html?letter=A)

RV