Ekumenické služby Božie

ekumenicke_newsletterVo štvrtok 17. novembra 2016 sa o 15:30 hod. v hlavnom evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši uskutočnili ekumenické služby Božie pri príležitosti sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu. Prešlo už 27 rokov, odkedy občania Československa vyšli do ulíc a postavili sa proti komunistickému režimu, politickému útlaku a neslobode. „Nežná revolúcia“ nám priniesla slobodné voľby a demokratický štát. Avšak nič z toho nie je samozrejmosťou, ale Božím darom, ktorý si treba históriou pripomínať a nikdy nedopustiť, aby zovšednel a stratil na význame.

Vďaka utíchajúcej situácii a slobode aj v náboženskom živote sa teraz mohli stretnúť na jednom mieste, v Božom chráme, a spoločne sa modliť členovia katolíckej cirkvi a dvoch protestantských cirkví na Slovensku. Evanjelium a slová kázne sme si vypočuli od katolíckeho kňaza Jozefa Tomagu z farnosti Okoličné, príhovor s osobným svedectvom o priamej účasti na demonštráciách 17. novembra 1989 a hroziacej väzbe nám prerozprával kazateľ Bratskej jednoty baptistov v Liptovskom Mikuláši Michal Jílek. Marián Bochnička, predsedajúci farár evanjelickej cirkvi, nám priblížil šokujúcu a mrazivú výpoveď severokórejského chlapca narodeného a vyrastajúceho v pracovnom tábore, kde bol svedkom nekalého počínania s ľudskými životmi, no neplakal, lebo „plakať ich nenaučili“. Preto sa teraz spoločne tešme a modlime s vďačnosťou k Pánu Bohu za dar slobody a mieru, prosme o mier v iných kútoch sveta a učme sa z vlastnej histórie.

Ekumenické služby Božie sa konali aj za účasti pána primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča, PhD. a ďalších členov mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši. Sprievod bohoslužieb tvorili piesne z evanjelického aj katolíckeho spevníka a v samotnom závere zaznela štátna hymna Slovenskej republiky.

Vďaka patrí všetkým zúčastnením – predstaviteľom cirkví, nášho mesta a ostatným veriacim, že si aj dnes môžeme a stále vieme vzájomne podať ruky a spoločne a verejne sa modliť k nášmu Pánovi.

 

RV

Zdroj obrázka: http://www2.teraz.sk/usercontent/photos/7/d/2/3-7d279131e8567fa4b42485db5525a6bf799acd5c.jpg