Ev. služby božie – Štedrý večer 24.12.2013 – 17:00

Kazateľ: Mgr. Marián Bochnička, predsedajúci zborový farár