JK Games 2018

JK games nie sú v našom zbore, ba ani meste, žiadnou novinkou. Toho roku ich naša mládež organizovala už po trinásty krát a konali sa v sobotu 15. septembra v priestoroch ZŠ na Demänovskej ceste a Obchodnej akadémií. Nakoľko sú JK games športovou olympiádou, výber témy sa vždy nesie v tomto duchu. Inak to nebolo ani tento rok. Téma „Predĺženie  nečakaj, nebude“ možno znie dosť prvoplánovo, no je za ňou silná myšlienka. Spolu s pánom farárom Michalom Belanjim z cirkevného zboru Liptovská Porúbka, ktorý bol ochotný spracovať túto tému, sme sa zamýšľali nad tým, prečo sa ľudia spoliehajú na predĺženie. „Urobím to, keď budem mať viac času. Zavolám mu neskôr, keď sa mi bude chcieť. Stretnutie preložím na zajtra.“ Našli ste sa v niektorej z týchto viet? Často sa pristihneme pri tom ako odkladáme veci na „potom“, žijeme budúcnosťou a zanedbávame prítomnosť. Pán Boh to však takto nechce. Máme žiť tu a teraz, využiť život, ktorý nám dáva, lebo predĺženie si nikto z nás nezahrá. „…nepoznáte dňa ani hodiny…“ Mt 25,13.

Foto: https://www.ecavlm.sk/jk-games-2018/

RV