Konfirmácia 2016

IMG_5727Posledná májová nedeľa nebola len taká obyčajná, bežná nedeľa. Pre dvadsať mladých ľudí, onedlho stredoškolákov, bola dňom s veľkým D. Od rána sa zodpovedne pripravovali na výnimočnú udalosť – konfirmáciu. Dievčatá si obliekli krásne biele šaty, sukne, či blúzky, chlapci nahodili elegantné obleky, ku ktorým si pouväzovali kravaty. Spoločne tým vyjadrili vážnosť tejto slávnosti, jej neopakovateľnosť a jedinečnosť v živote každého človeka rozhodnutého prijať Ježiša Krista do svojho srdca. V hlavnom kostole sa konfirmácia začala slávnostným príchodom všetkých konfirmandov spolu s bratmi farármi – Mariánom Bochničkom a Vladimírom Ferenčíkom. Chrám sa naplnil aj rodičmi, súrodencami, starými rodičmi či priateľmi, ktorí majú nie malú zásluhu na rozhodnutí ich ratolestí. Konfirmáciou potvrdia konfirmandi svoj krstný sľub, vyznajú vieru v Trojjediného Boha a stávajú sa dospelými členmi Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Zavŕšia tak dvojročnú prípravu, kedy sa nielen učili mnohým pravdám, čo nešlo asi vždy hladko ako po masle, ale zažili aj množstvo veselých momentov, nezabudnuteľných chát a výletov, o ktoré sa postarali naši mládežníci. Avšak ničomu nie je koniec. Práve naopak. V ich srdciach sa zrodil živý vzťah s Pánom Bohom a stoja na začiatku novej cesty, cesty kresťanským životom, na ktorej sa bude tento vzťah rozvíjať, prehlbovať a nadobúdať nové rozmery tak, aby robili radosť ľuďom, svojmu kresťanskému spoločenstvu a najmä Pánu Bohu.

IMG_6171Nádherná atmosféra plná emócií bola umocnená piesňami našej mládežníckej kapelky, ktorá hudobne sprevádzala Večeru Pánovu. V príhovoroch odzneli ďakovné slová venované rodičom, starým rodičom, celému zboru, farárom a aj mládežníkom. Na záver zborový dozorca Ing. Milan Húdik a bratia farári dostali od konfirmandov kytice kvetov ako poďakovanie za ich čas a snahu. Bratovi farárovi M. Bochničkovi venovali na pamiatku ešte jeden darček, a to hokejovú prilbu. Pevne teda veríme, že sa brat farár už nebude báť postaviť do brány a nejaký ten gól chytiť. Prajeme si, aby sa v ďalších rokoch naplnili jeho slová: „Konfirmandi sú dôkazom, že cirkev stále žije a rozrastá sa.“

Fotiek a videozáznamu bolo oveľa viac ako zvyčajne, preto nám ich spracovanie trvá dlhšie ako obyčajne. Hneď ako to všetko bude k dispozícií, nájdete to tu.
Zatiaľ si môžte aspoň vypočuť slávnostné služby Božie tu:

 

Veronika Motýľová (RV)