Krst a konfirmácia dospelých

V nedeľu 26. 11. 2017 sme počas večerných služieb Božích vo Vrbici boli svedkami špeciálnej chvíle. Niekoľko dospelých vyznalo svoju vieru v krste a konfirmácii. Presnejšie boli pokrstení dvaja muži a konfirmovalo spolu 6 dospelých. Po ich prvom prijímaní večere Pánovej ju prijalo aj takmer celé zhromaždenie.
Prehlásenie Krista za svojho spasiteľa je dôležité vždy, ale keď to spraví dospelý človek po zrelej úvahe, je to jednoducho silné. Nech všetci kráčajú ďalej v Božej moci.
RV