Máme nové presbyterstvo

V nedeľu 20.5.2018, presne v deň sviatku zoslania Ducha Svätého zložili slávnostný sľub naši noví bratia presbyteri  a sestry presbyterky. V jednotlivých častiach nášho zboru sme si ich zvolili v rozmedzí 28.1-11.2.2018, aby spoluviedli náš zbor do roku 2024. Do radov už pôsobiacich presbyterov tak vstúpili:

  • za matkocirkev:

Peter Štípala, Ing. Vladimír Čajka, Ing. Marek Pápay, Gabriel Blcháč, MsC.  a Mgr. Jana Profantová ml.;

  • za dcérocirkev Okoličné:

Dušan Mikuláš a Viera Barteková

  • za dcérocirkev Liptovská Ondrašová:

Ing. Miroslav Uličný;

  • za dcérocirkev Iľanovo:

Ing. Jozef Stanovský, Milota Kráľová a Samuel Žiaran.

Nahradili svojich predchodcov, ktorí najmä z časových dôvodov túto funkciu už nemohli zastávať. Za presbyterskú službu sme sa preto poďakovali:

  • za matkocirkev:

Ing. Lenke Bílkovej, Ing. Lucii Cukerovej a Ing. Jánovi Pethömu;

  • za dcérocirkev Okoličné:

MUDr. Jarmile Kouřilovej a Ing. Dušanovi Mesárošovi;

  • za dcérocirkev Liptovská Ondrašová:

Dušanovi Konečnému;

  • za dcérocirkev Iľanovo:

Márii Koniarovej, Zuzane Koniarovej a Gabriele Mikulášovej.

Ako vo svojom príhovore pri tejto príležitosti povedal brat dozorca Milan Húdik: „Nech majú všetci trpezlivosť a Božie požehnanie pri svojej práci.“

18.2.2018 sa konal ďalší volebný konvent, vedený tentokrát seniorátom, na ktorom sme si vyberali nášho zborového dozorcu a jeho zástupcu. Na post zborového dozorcu sme si do roku 2024 opätovne zvolili Ing. Milana Húdika a na post zástupcu zborového dozorcu bol zvolený doterajší kurátor nášho cirkevného zboru Ing. arch. Eduard Jančuška.  Aj im v ich službe Pán Boh pomáhaj.

RV