Modlitby a prosby

Aby sme advent zachytili naplno, musíme si nájsť miesto na stíšenie. Modlitba v tom má nezastupiteľnú úlohu, a preto sme v zbore organizovali v sobotu 3.12.2016 už tradičné spoločné celodenné modlitby. Stretli sme sa v úzkom kruhu už o 8:00 hod. na starej fare, kde sme deň začali rannou modlitbou a slovom o Modlitbe Pánovej, kedy sme sa ponorili do každej vyslovenej prosby známeho „Otčenáš-u“. V každom z nás ožili slová modlitby, ktorú spamäti ovládame už nejaký ten rôčik, no po zamyslení sa v podaní brata farára Mariána Bochničku už nikdy nebude môcť táto modlitba nenadobudnúť charakter akejsi básničky bez hlbšieho významu. Jej veľkosť a sila nás duchovne obnovila a posunula vo viere opäť o niečo ďalej. Po krátke prestávke, kedy nechýbala ranná kávička a sladké pečivo, sme sa zastavili aj pri úskaliach modlenia a snažili sme sa nájsť a odstrániť problémy, ktoré nám v modlení bránia. Poobede sme sa uvoľnili a veru aj zabavili pri kreatívnej činnosti, vďaka ktorej sme sa presvedčili, že Pán Boh k nám môže hovoriť rôznymi cestami a spôsobmi. My však musíme otvoriť srdce a naučiť sa počúvať.

V podvečerných hodinách sme sa v tichu a tme kostola mohli zastaviť, stíšiť a oddať sa súkromnej modlitbe. Momenty, kedy sa akoby čas naozaj zastavil, jemné tóny organu a čítané prosby v nás umocňovali silný vnútorný zážitok, pocit milosti, pokory, bázne a Božej blízkosti. Na záver sme mohli pristúpiť pred oltár a prijať osobné požehnanie. Deň sme ukončili opäť na starej fare pri mládežníckych chválových piesňach, čím sme naplno zavŕšili radosť z viery a modlitby. Každého z vás, ktorý ste sa nemohli priamo zúčastniť zborových modlitieb, vrúcne povzbudzujeme v modlitbe a pozývame na ďalšie celodenné modlitby, ktoré sa uskutočnia vo veľkonočnom období.

VM