MODLITBY – Kráľovstvo na kolenách

Namiesto Bielej soboty sme sa tentoraz na pôstnych modlitbách stretli už 7.4.2019 na Kvetnú nedeľu. V nedeľu preto, lebo Biela sobota je často pomerne náročným prípravným dňom pred Veľkonočnou nedeľou a pondelkom a tiež je tento posledný deň v týždni akosi prirodzene spájaný s modlitbou a Božím slovom. Tohtoročnou témou bolo: „Hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané (Mt 6, 33)“. V blokoch zamýšľania sa a modlitieb sme išli postupne po jednotlivých slovách a prišli sme na niekoľko zaujímavých faktov o tom, čo je Božie kráľovstvo a do čoho sme vlastne volaní. Posledný blok modlitieb bol zároveň službami Božími v netradičnej úprave a Vrbický kostol sa tešil peknému spoločenstvu.

RV