Modlitby za jednotu kresťanov

Duchovní nášho mesta sa opäť spojili, aby sme sa mohli spojiť ešte viac my všetci, kresťania. V dňoch 21.-27.1.2019 sa v rámci medzinárodného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnili ekumenické bohoslužby s modlitbami aj v našom meste. Tradične si kazatelia vymenili svoje miesta tak, aby v každom kostole kázal duchovní z inej ako domácej cirkvi. Stanislav Culka, mikulášsky dekan rímskokatolíckej cirkvi kázal v utorok u baptistov, Jozef Tomaga, farár rímskokatolíckej farnosti v Okoličnom, kázal v stredu u nás vo Vrbici, Marián Bochnička, náš predsedajúci zborový farár, kázal v štvrtok v katolíckom kostole sv. Mikuláša na námestí a na záver v nedeľu večer poslúžil v okoličianskom katolíckom kostole sv. Petra z Alkantary službou slova Róbert Pálenčik, zastupujúci kazateľ bratskej jednoty baptistov. Miesta si vymenili aj veriaci z jednotlivých cirkví a prežili tak spolu skutočne vzácny čas jednoty. Tohotoročnou témou stretnutí bolo „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ a na miesto samosrpavodlivosti sme spolu hľadali to, ako spravodlivosť vníma Pán Boh – otec Krista, ktorý sám nespravodlivo zomrel. Na konci týždňa zaznela z viacerých strán myšlienka, aby sa takéto zbližujúce stretnutia konali aj počas roka. Uvidíme preto, čo prinesú ďalšie mesiace.
RV