Národný týždeň manželstva 2015

2.-prednáška pre manželovV dňoch 9. – 15. 2. 2015 sa uskutočnil Národný týždeň manželstva, už 5. rok na Slovensku, s hlavnou témou ON a ONA – jednota v rozdielnosti.

Organizátormi v Liptovskom Mikuláši boli Občianske združenie NTM, nezisková organizácia Naše Manželstvo a cirkvi pôsobiace na území mesta Liptovský Mikuláš – Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Bratská jednota baptistov a Rímskokatolícka cirkev.

Cieľom všetkých stretnutí bolo identifikovať rozdielnosti medzi mužmi a ženami, manželmi a manželkami, dvojicou, ktorá pochádza z rôznych rodinných prostredí, má rôzne osobnostné vybavenie, či kultúrne pozadie. Rozdielnosti môžeme vidieť minimálne z dvoch pohľadov: môžeme ich neprijať a nezaoberať sa nimi, čím však často vytvoríme prostredie dvoch oddelených bytostí – hoci pod jednom strechou, alebo rozdielnosti urobíme predmetom toho, čím sa necháme obohatiť.

Ak je ten druhý v určitom ohľade iný ako ja, tak fakt, že sa rozhodnem vstúpiť „do jeho sveta“, môže obohatiť môj život – a navyše nás to k sebe priblíži. V konečnom dôsledku nám naša rozdielnosť pomôže vytvoriť skutočne blízky vzťah. A o to napokon ide v manželstve.

 

1_tanecny_vecer_5V spolupráci s Liptovským tanečným centrom organizátori pripravili Tanečný večer pre manželov a snúbencov. Duchovný slovom ho otvoril evanjelický a. v. farár Mgr. Marián Bochnička a pozdravom primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD.. Zladiť krok je dôležité nielen v tanci, ale aj v manželstve. Účastníkom bol odovzdaný diplom o absolvovaní tanečného večera.

Manželia Ivan a Ester Staroňovci pripravili pre manželov prednášku Vieš čo potrebujem? Manželia potrebujú na svojom vzťahu „pracovať“, ísť hlbšie vo vzájomnom porozumení. Objaviť, že manželstvo v sebe skrýva väčší potenciál ako sa to zdá navonok.

Podobne sa venovali slobodným, ktorí si hľadajú partnerov a uvažujú o manželstve. V téme Skôr než povieš áno im predstavili program pre prípravu na manželstvo, s dôrazom, aby ešte pred sobášom urobili cieľavedomé kroky pre svoju budúcnosť.

Rodinný karneval zostal pripravený na najbližšie obdobie, nakoľko sa rodičia a deťmi pravdepodobne rozpŕchli na jarné prázdniny.

4.-požehnanie manželov 1NTM vyvrcholil požehnaním manželských párov, resp. obnovou manželských sľubov v rámci nedeľných bohoslužieb vo všetkých troch cirkvách.

Organizátori 23. 2. 2015 vyhodnotili všetky aktivity a zaujímavou cenou odmenili jeden pár/jednotlivca.

 

Vladimír Ferenčík

 

Čo na NTM 2015 hovoria najviac zaangažovaní?

 

Čo pre vás/teba znamenal národný týždeň manželstva?

NTM bol pre nás  výbornou príležitosťou podporiť manželstvo – zväzok muža a ženy. Manželstvu rozumieme ako základnému, zmysluplnému, jedinečnému prostrediu pre budovanie najužších vzťahov. Tento vzťah vytvára unikátne prostredie pre výchovu novej generácie. (Ivan a Ester Staroňovci)

Pozastaviť sa v zhone mnohých povinností a nanovo si uvedomiť vzácnu hodnotu manželstva.

Zamyslieť sa nad dobrým Božím úmyslom, aby muž a žena vytvorili vzácnu jednotu, ktorá obohacuje oboch. (Vladimír Ferenčík)

 

Z čoho ste/si sa najviac tešil/i?

Boli sme povzbudení, že sa v dnešnej dobe nájdu dvojice, ktoré rozumejú dôležitosti trávenia spoločného času a že dobrý vzťah „sa nenarodí“, ale sa „tvorí“. Aj z tých, ktorí uvažujú o manželstve a myslia to vážne. V našej kultúre nie je zvykom, že sa na manželstvo treba zvlášť pripravovať, skôr na sobáš a svadobnú hostinu. Táto príprava je často precízna a dlhá. Svadobný deň je však len jeden deň. (Ivan a Ester Staroňovci)

Veselosť a nadšenie tanečných párov boli aj mojou radosťou. Na druhej strane vážny záujem mladých ľudí, ich reakcie a rozhovory, boli pre mňa povzbudením, že manželstvo má význam a zmysel aj v dnešnej dobe. (Vladimír Ferenčík)

 

Vaše/tvoje vízie do budúcnosti?

Budeme vytvárať ďalšie príležitosti v priebehu roka pre manželov (aj novomanželov) a snúbencov, napr. kurz pre tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva „Skôr než povieš áno“ v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku.  Manželia môžu posilniť svoj vzťah na „Manželských motivačných víkendoch“ v Račkovej doline (14. – 17. máj 2015 a v októbri 2015). Od júna budeme pokračovať  v rámci Národného tímu na príprave NTM 2016 s novou témou a novými príležitosťami. (Ivan a Ester Staroňovci)

Je tu predpoklad, že podobné aktivity sa uskutočnia aj na budúci rok. Takto si mnohí môžu uvedomiť nenahraditeľnosť manželského zväzku. (Vladimír Ferenčík)

pozri: FOTOGRAFIE

pozri: www.ntm.sk/liptovskymikulas