Národný týždeň manželstva 2019

Tlačová správa

Prieskumy ukazujú, že manželstvo zostáva stále veľmi populárnym – viac ako 90% ľudí ho
plánuje niekedy v budúcnosti uzavrieť a veľká časť z nich doňho aj vstúpi. Prieskumy tiež
odhaľujú, že manželstvo poskytuje najlepší možný základ pre tých, ktorí sa rozhodli pre
dlhodobý vzťah a poskytuje najprospešnejšie a najbezpečnejšie prostredie pre výchovu detí.
Manželstvo je dlhodobý vzťah a v niečom sa podobá behu na dlhé trate, kde je úplne
normálne, že opadáva nadšenie, ubúdajú sily a je potrebné povzbudenie, načerpanie nových
síl a uistenie.
Preto sme veľmi radi, že sa v našom meste v mesiaci februári stalo dobrou tradíciou, podieľať
sa na iniciatíve Národného týždňa manželstva spolu s ďalšími mestami na Slovensku ako aj
v ďalších takmer 30 krajinách sveta.
Každý rok táto kampaň prináša novú tému s určitým posolstvom. Cieľom je pripomenúť si a posilniť niektorý aspekt manželského spolužitia a povzbudiť tak páry vo vzťahu, ktorý je zmysluplný pre nich samotných, ako aj pre celú spoločnosť, hoci často čelí zložitým výzvam v jednotlivých obdobiach.
Tohtoročná téma „Hráme spolu“ mala za cieľ pripomenúť to, že je skvelé, ak sa v manželstve neprestávame hrať a tvoriť dobrý tím, ktorí sa vzájomne dopĺňa, dôveruje si a posilňuje vzájomné priateľstvo. Pre priateľov je charakteristické, že radi trávia spolu čas, lebo je im spolu dobre. Na začiatku manželstva je to veľmi prirodzené, ale časom a pod ťarchou rôznych povinností, sa práve táto esencia z manželstva najrýchlejšie vytráca.

Je preto nevyhnutné si cielene plánovať spoločné chvíle a nezanedbávať príjemne strávený čas, aby nám zo spoločného života napriek jeho zložitosti nevymizla hravosť a ľahkosť. Psychologické Centrum pre tréning a rozvoj pripravilo pre tento rok v súlade s témou skvelú partnerskú hru na povzbudenie pestrejšej komunikácie v páre, hru DUET 2.
Mikulášsky tím dobrovoľníkov NTM pripravil niekoľko príležitostí, ktoré umožnia párom
spolu sa zabaviť, zahrať sa, či posedieť si a takto  stráviť spolu kvalitný čas v príjemnom
prostredí. Veríme, že to boli podujatia, ku ktorým sa budú počas roka v spomienkach radi
vracať a možno sa stanú pre nich inšpiráciou, ako si môžu  vyhradiť čas jeden pre druhého aj
mimo týždňa manželstva.
V Liptovskom Mikuláši počas celého týždňa mali páry možnosť si spolu zájsť na „valentínske drinky“ v Pinium caffé, alebo si dať kávičku a koláčik, v AB+C kaviarni, pričom si tam mohli za zvýhodnenú sumu kúpiť partnerskú poznávaciu hru DUET.
V stredu 13. 2. v Centre pre rodinu a vzťahy bol pripravený zábavný večer hier, súťaží a PubQuiz, ktorého výhercovia boli ocenení partnerskou hrou DUET.
Vo štvrtok 14. 2. mali možnosť manželia v AB+C kaviarni popracovať na zdokonalení svojej pamäte a nezabudnúť tak na dôležité aj v ich vzťahu.
V sobotu 16. 2. na nich čakali slávnostne prestreté stoly v reštaurácii hotela Európa s bohatou
večerou a spoločensko–hudobno–náučným programom o 7. zručnostiach, ktoré potrebujeme
pestovať pre trvalý a spokojný vzťah od jednej z tvorkýň hry DUET.
V nedeľu 17. 2. mali príležitosť uvoľniť sa a zasmiať pri komediálnej divadelnej hre
Klamárka Ketty, ktorú im zahral ploštínsky divadelný súbor ŠAPÓ v bábkovej sále Domu
kultúry v L. Mikuláši

Veríme, že tí, ktorí si našli čas a prijali pozvanie na tieto akcie boli obohatení o krásne
spoločné zážitky a inšpirovaní a povzbudení na spoločnej ceste do ďalších dní.

Lokálny tím Národného týždňa manželstva v L. Mikuláši

28.februára 2019