Oslavy 100. výročia ukončenia Veľkej vojny

11. November 1918 – koniec 1. svetovej, vtedy nazývanej „Veľkej“, vojny. Od tejto udalosti ubehlo práve 100 rokov! Medzi mnohé spomienkové podujatia patrila aj spomienková slávnosť venovaná obetiam 1. svetovej vojny, ktorá sa konala práve v deň výročia – v nedeľu 11. 11. 2018. O 11-tej hodine a 11-tej minúte sa v Liptovskom Mikuláši rozozvučali všetky zvony. Počas tohto spomienkového momentu plného silných emócií sa konalo zhromaždenie pri pomníku Matka v blízkosti ev. kostola Zbierka vo Vrbici. Socha svojou podobizňou ženy – matky, vypúšťajúcej z rúk holubicu, môže vyjadrovať ako strach, ochranu, či lásku, tak aj obrovskú nádej. Zhromaždenia boli účastní predstavitelia mesta, kultúry, cirkvi a v neposlednom rade vojnoví veteráni, ktorí majú tie spomienky predsa len živé. Prítomní za zvuku dychového hudovného telesa vzdali poctu padlým hrdinom pri pomníku.

Program osláv pokračoval v ev. kostole Zbierka o 17-tej hodine. Vstup čestnej stráže so zástavou Slovenskej republiky a následne Hymna slovenskej republiky otvorili spomienkovú slávnosť. V úvode zaznela v podaní organistu Metoda Rakára skladba Fantázia na chorál „Christus, der ist mein Leben“ od Jána Levoslava Bellu, skladateľa a rodáka z Liptovského Mikuláša, venovaná a napísaná na pamiatku padlým vojakom Veľkej vojny. Clivé tóny skladby postupne prechádzajúce cez dramatické pasáže striedajúce ticho po boji, až po vrcholiaci víťazný záver navodili atmosféru tej doby. S príhovormi predstúpili brat farár Marián Bochnička a primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. Nasledovala prezentácia o Veľkej vojne, ktorú spracoval vedúci pracoviska Štátneho archívu v LM – PhDr. Peter Vítek. Slávnostný program bol popreletaný spevom ženského spevokolu Laeto Animo, prednesom básne a čítaním listu vojaka 1. sv. vojny v podaní pani Anny Kráľovej z Iľanova, ktorej bol udelený Pamätný list a medaila mesta z rúk pána primátora.

Spomienkový akt bol ukončený spevníkovou piesňou Hojže, Bože a kladením vencov a zapálením sviečok pri pamätnej tabuli s menami padlých vojakov za južnej strane kostola.

Nikdy nezabúdajme ďakovať Pánu Bohu za mier, za národ, a ctiť si pamiatku tých, ktorí za to položili svoje životy.

RV