Pamiatka obetí dopravných nehôd 2016

pb206742Tretia novembrová nedeľa je od roku 2005 Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd. Tento pamätný deň, ktorý má počiatky v Británii a najprv bol pamätným dňom len v rámci Európskej únie, nabral časom rozmery medzinárodného pamätného dňa. Tento rok pripadol spomienkový deň na 20. novembra 2016 a tak ako v mnohých krajinách po celom svete, aj my sme sa zišli v Božom chráme s úmyslom pamiatky obetí nehôd i pozastavenia sa nad krehkosťou a vzácnosťou ľudského života.

pb206750Spomienkové služby Božie sa konali v súčinnosti so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, predovšetkým Ministerstva vnútra.  Slávnostný program sa otvoril príchodom hostí a čestnej stráže a uctením si štátnych symbolov SR – štátnej vlajky a štátnej hymny.  Duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. v príhovore medzi nami srdečne privítal predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, Policajného a Hasičského zboru, zdravotných záchranárov Horskej záchrannej služby, duchovných z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR a všetkých príbuzných a priateľov.

pb206753Pripomenuli sme si počiatky Dňa pamiatky obetí dopravných nehôd a taktiež význam, ktorý rastie v mrazivých štatistikách našich ciest. Za každým číslom sa skrýva ľudský život s vlastným príbehom. Slová príhovoru nás podnietili k väčšej ostražitosti a ohľaduplnosti na cestách, aby sme nespôsobili nehodu sebe či iným, vyzvali nás k používaniu reflexných prvkov, ktorých cena a čas umiestnenia na oblečenie je neporovnateľná s cenou vlastného života. Spomaľme v dnešnom uponáhľanom svete a pred zdanlivo neodkladnými záležitosťami, ako napríklad vyzváňajúci mobilný telefón, dajme prednosť bezpečnosti.

pb206767Program Bohoslužieb pokračoval zapálením sviečok ako symbolu spomienky na obete dopravných nehôd predstaviteľmi bezpečnostných a záchranných zborov. Slávnostným kazateľom bol pplk. Mgr. Milan Petrula, ktorý nám kázňou odovzdal významný odkaz – dodržiavaním Božích i dopravných zákonov predídeme nielen tragickým haváriám, ale aj tým osobným úskaliam a nehodám, ktoré navonok nemusí byť vidieť.

Úrad ekumenickej pastoračnej služby tento rok oslavuje 10. výročie pôsobenia v ozbrojených zboroch SR medzi policajtmi, hasičmi a horskými záchranármi, vojakmi, či v priestoroch väzníc. Pri tejto príležitosti boli s vďakou za vytváranie podmienok pre službu, vzájomných vzťahov a ľudský prístup cenení pamätnou plaketou predstavitelia štátnej samosprávy, záchranných zložiek a tak isto aj hudobné teleso Hudba Ministerstva vnútra SR, ktoré krásnymi a dôstojnými skladbami sprevádzalo slávnostné služby Božie.

Za príkladné plnenie úloh v Policajnom zbore a pri príležitosti 10. výročia založenia Úradu ekumenickej pastoračnej služby bol medailou vyznamenaný aj pplk. Mgr. Milan Petrula. V samotnom závere programu služieb Božích zazneli do ticha kostola tóny piesne K Tebe, ó, Bože môj v podaní Hudby MV SR spolu so spevom slávnostného zhromaždenia.

Po skončení bolo pre hostí pripravené bohaté občerstvenie a príjemné posedenie v priestoroch starej fary a Evanjelickeho cirkevného domu.

Hostia, ocenení:

– generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plk. ThDr. Marian Bodolló
– riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR pplk. Mgr. Milan Petrula
– duchovný z Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v LM kpt. Mgr. Viktor Sabo
– štátny tajomník MV SR Ing. Rudolf Urbanovič
– riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru v ZA plk. Mgr. Ivan Špánik
– riaditeľ KR Hasičského a záchranného zboru v ZA plk. Ing. Jaroslav Kapusniak, PhD.
– riaditeľ KR Hasičského a záchranného zboru v BB plk. Ing. Dušan Sľúka
– zástupca riaditeľa KR PZ v PO plk. PhDr. František Leško
– prednostka Okresného úradu v Liptovskom Mikuláš Mgr. Lenka Mitrengová
– viceprimátor Liptovského Hrádku Ing. Ján Galvánek
– riaditeľka OR Hasičského a záchranného zboru v LM pplk. PhDr. Eva Krajčiová
– Horská záchranná služba plk. Ing. Jozef Janiga v zastúpení riaditeľa oblastného strediska Horskej záchrannej služby Západné Tatry pplk. Ing. Roman Švanda
– hudba Ministerstva vnútra SR, riaditeľ pplk. Mgr. art. Peter Saňka

Fotogaléria: https://www.ecavlm.sk/pamiatka-na-obete-dopravnych-nehod-2016/

Videozáznam: https://www.ecavlm.sk/pamiatka-na-obete-dopravnych-nehod-20-11-2016-video/

RV