Pamiatka upálenia Jána Husa

1

600 rokov ohnivej slobody

Predná Magura. Jeden z vrchov Nízkych Tatier neďaleko Partizánskej Ľupče s výškou 1171 metrov nad morom. Nepatrí síce medzi naše najvyššie hory, no ponúka nám krásny výhľad na Liptov, Chočské vrchy, Západné Tatry, hrebeň Nízkych Tatier či Veľkú Fatru. Výhľad však nebol to jediné, čo sme tu 6. júla 2015 mohli zažiť. Presne v tento deň pred šiestimi storočiami bol upálený jeden z najvýznamnejších predreformátorov Majster Ján Hus. A my sme si túto udalosť pripomenuli slávnostnými Službami Božími práve na vrcholku Prednej Magury.2 Mladí i starší z viacerých liptovských zborov sa tu tesne po šiestej hodine večer stretli, aby ďakovali 4Pánu Bohu za to, že svet nielen stvoril, ale stále je v ňom prítomný a koná. A to aj prostredníctvom ľudí, i keď nie sú dokonalí. A to bolo asi najsilnejšie poznanie v prírodnom chráme, ktorý nám Pán Boh daroval. Po skončení služieb Božích sme na počesť Jána Husa zapálili vatru, ktorú bolo vi
hus_lupca2015vatra4 dieť snáď z celého Liptova.

 

To k tomuto výročiu nebolo všetko. Celoseniorátne Služby Božie k tejto príležitosti sa konali práve v našom kostole a tak v nedeľu 13. Júla 2015 sa u nás zišlo množstvo ľudí z celého chotára. Začali sme službami Božími, ktoré viedli brat biskup východného dištriktu Slavomír Sabol, brat zborový farár Marián Bochnička a seniorka liptovsko-oravského seniorátu
Katarána Hudáková. Prihovoril sa aj brat kazateľ z Bratskej Jednoty Babtistov v Liptovskom Mikuláši Michal Jílek – aj ako zástupca rodákov Jána Husa.

hus_600Po skončení služieb Božích bolo na námestí  milé ale aj hodnotné divadlo zo života majstra Jána Husa, ktoré mali pripravené členovia Matice slovenskej a žiaci Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši.

 

Obidve tieto slávnosti tak boli nielen dôstojnými, ale aj milými pripomienkami nielen našich dejín, ale aj dejín Cirkvi Kristovej.

 

Matúš Stáňa a Dušan Mikuláš