Služby Božie 4. adventná nedeľa 20.12.2015

Služby Božie 20.12.2015, L.Kordošová, kázeň od 23. min., oznamy od 46. min. (Micheáš 5: 1-4)