Školské služby Božie pri príležitosti 15. a 25. výročia evanjelických škôl

V piatok 6.10.2017 sa konali oslavy pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku a 15. výročia založenia Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského. Oslavy začali o 10:00 slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole na Tranovského ulici v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnili sa ich pán primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, Phd., pani riaditeľka Evanjelickej spojenej školy PaedDr. Jana Chaloupková, učitelia, žiaci a iní duchovní. Liturgovala sestra seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Mgr. Katarína Hudáková, sestra farárka Mgr. Darina Brehuvová a sestra farárka Mgr. Jana Ďuranová.

Zvesťou slova Božieho poslúžil brat biskup východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Ako základ kázne bol prečítaný text z Evanjelia podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 41 – 52. Brat biskup  pripomenul dve významné osobnosti a ich prínos aj pre dnešnú dobu – Dr. Jura Janošku, prvého generálneho biskupa evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Juraja Tranovského, evanjelického farára.
Slová kázne vyzdvihli hodnotu a dôležitosť pravdy, viery a poznania, preto s Božou pomocou nasledujme príklad Pána Ježiša, aby sme aj my vynikali múdrosťou a boli tak milí Bohu aj ľuďom.

Program osláv pokračoval Slávnostnou akadémiou v Dome kultúry.

Viac fotografií si môžete prezrieť na stránke Evanjelickej spojenej školy:
https://esslm.sk/oslavy-25-a-15-vyrocia-zalozenia-evanjelickych-skol/

RV