Sláva šľachetným

V dňoch 23. – 25. 9. 2016 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo podujatie Sláva šľachetným. Autori príspevkov na konferencii sa sústredili na osobnosti z povstania 1848/49 ako napr. Janko Francisci, Janko Kráľ, Ctiboh Zoch, Jur Langsfeld a na vojenských duchovných – poľných kurátov (napr. Baltazár Ružiak, Ján Bolvanský) vysielaných bez zbrane, s kufríkom bohoslužobného náčinia, krížom a Bibliou k jednotkám vojakov v posádkových mestách, ba aj na frontoch. V Dome kultúry uviedli členovia Matičnej divadelnej scény tretie  dejstvo  divadelnej hry Jozefa Podhradského „Holuby a Šulek“.

Vo večernom programe v kostole sme sa zamysleli nad príčinami a dôsledkami vojnových katastrof v programe Apokalypsa a znovuzrodenie. Vystúpili v ňom umelci, recitátor Juraj Sarvaš a organový virtuóz Martin Bako.

Zavŕšením podujatia boli spomienkové služby Božie. Slávnostným kazateľom bol generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR Marián Bodolló.

RV