Slávnostné znovuotvorenie kostola vo Vrbici

dav

Koniec mesiaca september sa v našom cirkevnom zbore niesol v duchu dokončenia rekonštrukčných prác na kostole vo Vrbici. Počas týchto 2-mesačných „bojových podmienok“ sme sa s trpezlivosťou a poväčšine v úzkom kruhu stretávali na večerných službách Božích v hlavnom kostole. Prinieslo to aj svoje čaro a romantiku v prítmí skracujúcich sa dní, avšak zosilnel tým aj význam vrbického kostolíka, ktorý je nepostrádateľnou súčasťou života mnohých veriacich. A tak po úspešnom ukončení posledných prác, vrátane finálneho upratovania, prichádza v podvečer druhej októbrovej nedele radostné očakávanie znovuotvorenia kostola vo Vrbici.

Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 9.10. 2016 o 18:00 hod. konali vo Vrbici slávnostné služby Božie. Liturgiu slúžili bratia farári Marián Bochnička, Vladimír Ferenčík a sestra farárka Lydka Kordošová. Pozvanie na prvé služby Božie do obnoveného kostola prijal aj brat farár Ján Šípka z cirk. zboru Smrečany. Slávnostnou kazateľkou bola sestra seniorka Katarína Hudáková z Liptovského Ondreja. Mesto Liptovský Mikuláš zastupoval pán primátor Ing. Ján Blcháč PhD. a taktiež pán viceprimátor Ing. Rudolf Urbanovič.

Hlboké slová kázne sestry seniorky vychádzali zo Žalmu 84:

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!
Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových;
srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.
Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo,
kde ukladá si mlaď; oltáre Tvoje, Hospodine mocností,
Kráľ môj a Boh môj!“

img_97481Hovorené slovo bolo striedané prekrásnym spevom v podaní spevokolu Laeto Animo, čím bola slávnostná atmosféra  ešte viac umocnená. Zazneli spevníkové piesne v českom a aj v latinskom jazyku a za tento skvelý umelecký výkon si členky spevokolu zaslúžili milú odmenu v podobe kvietkov od nášho cirk. zboru.
Sladkou bodkou za slávnostnými službami Božími boli koláčiky, ktorými sme sa mohli ponúknuť pri vychádzaní z kostola.

Vrbický kostol je tak posledný z piatich kostolov nášho zboru, ktorý prešiel v priebehu 12-tich rokov rekonštrukciou. Odetý v novom šate tak môže začať ďalšiu púť plniac si svoj účel.

Fotogaléria: https://www.ecavlm.sk/slavnostne-znovuotvorenie-kostola-vo-vrbici/

RV