Služby Božie 1.4.2018 – 1.slávnosť veľkonočná. Pascha


kázeň: 26:00min. 1.Kor.1:1 (V.FERENČÍK)
piesne: 121, 124, 141, 125, 138, A33, A35