Služby Božie 1. 5. 2016

Kázeň: 21:10, Ef 3:14-20 (M.Bochnička)
Oznamy: 38:10
Čísla piesní: 211, 229, 126, 602, Antifóna 33