Služby Božie 1.8.2021 9. Nedeľa po Svätej Trojici.


Kázeň: 14:20 min. Lk 9:61-62v. (V.Ferenčík)
Oznamy: 37:40 min.
konvent, príhovor: 44:20 min.
konvent ,výsledky: 1h:5min.
Piesne: 188,197,A50,250