Služby Božie 10.04.2022 Kvetná nedeľa

Služby Božie, Kvetná nedeľa (V.FERENČÍK)
Kázeň: 43:20 min.
Lukáš 19: 41-42
Oznamy: 59:06 min.
Piesne: Pašie na Kvetnú nedeľu