Služby Božie 12. 8. 2018


kázeň: 20:50 min. Ámos 5:2 (V.Pavlík)
oznamy: 37:55 min.
piesne: 376, 482, 315, A57, 237