služby Božie 13.10.2019 Poďakovanie za úrody Zeme


Kázeň: 24:23 min. Matúš 6:33 (V.FERENČÍK)
Oznamy: 42:39 min.
Piesne: 361,364,343,A76,606